Μέλη της κίνησης συμμετείχαν στις εξής δραστηριότητες ενημέρωσης στα χωριά της Γκιώνας και της Οίτης :

1.Στις 12 Αυγούστου: ομιλία στην Καλοσκοπή.

2. Στις 14 Αυγούστου:  ομιλία στο πολιτιστικό κέντρο Στρώμης.

3. στις 16 Αυγούστου: περιοδεία στα χωριά Μαυρολιθάρι , Καστρυώτισσα, Αθανάσιος Διάκος, Οίτη και Παύλιανη. Μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και τοιχοκολλήθηκαν αφίσσες στις πλατείες των χωριών.

 4. Στις 17 Αυγούστου στο Κεφαλόβρυσσο της Καλοσκοπής διοργανώθηκε συνάντηση-συζήτηση με τη νεολαία και κατοίκους  του χωριού. Στην συνάντηση που είχε μαζική συμμετοχή- συμμετείχαν και εκπρόσωποι κινήσεων και φορεών από γειτονικά χωριών.  Η συνάντηση λόγω του κρύου (…) μεταφέρθηκε στην πλατεία του χωριού όπου μπορούσε κανείς να παρατηρήσει πηγαδάκια να συζητάνε για το φλέγον ζήτημα για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα ενώ ακολούθησε και ψήφισμα που συνέταξε  η νεολαία με σκοπό τη στήριξη της Κινήσης για τη σωτηρία της Γκιώνας και της Οίτης που μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 133 υπογραφές. 

Τις προσεχείς μέρες θα ανέβουν και φωτογραφίες.